Luftfotos - Sydamager...................Webmaster: Dines Bogø


Luftfotos fra 1927 til 2019. Dragør - Store Magleby - Søvang - Aflandshage.
Dragør: Generelt ... Dines Bogø ... Luftfotos: Generelt


1934 Dragør Luftfoto
Luftfoto af Dragør set mod syd. Optaget 1???. (Foto via Det Kgl. Bibliotek).

Hvornår er foto taget blev der spurgt på Facebook? Se luftfoto i stor opløsning ved at trykke på foto.Bemærk, at man stadig bleger tøj syd for Arne Jacobsens store Badeetablissement.

Kajakhavnen er ved at blive udbygget.

Dragør Sejlklubs klubhus (kahytten) ses midt på Nordre Mole.

Wiederparken er anlagt.

Ane Svendsen's lade (senere børnehave/fritidshjem) på Jægervej 30, er ikke opført.

Dødsfælden på Strandslinien eksisterer stadig.

Wiedersvej er ikke anlagt.

Der ligger kun tre huse på Jægervej.

De miderste grunde på Øresunds Allé er stadig ubebyggede.

Den nyeste del af Dragør Kirkegård er ikke anlagt.

Lauritz Schiønnemanns værsksted, der tidligere stod op ad Dragør Museum, er lige flyttet til Kirkevej 174.

Dragør Rådhus på Stationsvej 5 er udbygget mod øst, ind i haven.

Amagerbankens byggegrund på Stationsvej 7 er stadig tom.

Ejendommene "Lo & Lade" er ikke opført.

Tårnet på "Villa Ricordo", Batterivej 4 eksisterer stadig."Villa Storrytter" på Drogdensvej 20 er opført 1933.
Året efter tilføjes havestue og kontor på 1. sal og det arbejde er ved at blive.

Svaret er luftfoto er fra 1934.